Το γεγονός της υψηλής αντοχής και της εύκολης συντήρησης του HPL το καθιστά επίσης τον ιδανικό συνεργάτη σε χρήσεις όπου απαιτείται συνεχής καθαριότητα και εξαιρετική υγιεινή, όπως σε αποστειρωμένα δωμάτια σε νοσοκομεία και εργαστήρια, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψευδοροφές, τοίχους διαμερισμάτων και πόρτες.

Εγκαταστάσεις υγείας
Εγκαταστάσεις υγείας