Τα φύλλα υψηλής πίεσης, επίσης γνωστά ως HPL, χρησιμοποιούνται κυρίως και συνιστώνται από αρχιτέκτονες και διακοσμητές σε όλο τον κόσμο.
Λόγω της ανθεκτικότητας και των ανώτερων ιδιοτήτων που διαθέτει το HPL , χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές λόγω των ανώτερων ιδιοτήτων και αντοχής τους.

Ξενοδοχείο
Ξενοδοχείο
Ξενοδοχείο
Ξενοδοχείο
Ξενοδοχείο
Ξενοδοχείο
Ξενοδοχείο
Ξενοδοχείο