Το HPL είναι ιδανικό τόσο για οικιστικές όσο και για εμπορικές δημιουργίες και κατασκευάζονται με διαβροχή πολλών στρωμάτων χαρτιού Kraft με φαινολική ρητίνη και τήξη χρησιμοποιώντας θερμότητα και πίεση.
Είναι ένα ιδανικό προϊόν για έπιπλα σπιτιού, αλλά είναι επίσης απόλυτα άνετα σε γραφεία και καταστήματα, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία προθηκών, πάγκων και πάγκων εργασίας.

Γραφείο